Welkom bij het Ondersteuningsnetwerk Centrum

Welkom bij OndersteuningsNetWerk Centrum

ONW Centrum is een samenwerking van scholen gewoon, buitengewoon onderwijs en hun partners. We zetten ons in voor inclusief onderwijs. Vanuit de inclusiegedachte bieden we ondersteuning in het gewoon onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en hun schoolteam. Want samen vliegen we hoger!

Contact:

Contacteer ons op:
02 430 67 70

netwerk.coach@onw-centrum.be

Voor specifieke contactgegevens kijk op regiocoach of doelgroepcoach.