4 partners

Gewoon onderwijs

Scholen gewoon onderwijs zijn eigenaar van het zorgtraject van alle leerlingen. Zij handelen op elk niveau van het zorgcontinuüm. Wanneer scholen gewoon onderwijs voor uitgebreide zorg en zorg op maat (fase 2 en 3 van het zorgcontinuüm) ondersteuning vanuit het buitengewoon onderwijs wensen, kunnen zij in samenspraak met CLB en ouders een aanmelding doen.

Scholen gewoon onderwijs kiezen voor één ondersteuningsnetwerk waarbij zij hun ondersteuningsvragen kunnen aanmelden.

Buitengewoon onderwijs

De scholen buitengewoon onderwijs gaan met hun doelgroepspecifieke expertise in co-creatie met de scholen gewoon onderwijs om te komen tot de best passende ondersteuning. Het vormen van netwerken tussen scholen buitengewoon onderwijs heeft als hoofddoel een zo breed mogelijke expertise te kunnen aanbieden.

Als ondersteuningsnetwerk zien wij een aantal sterktes in deze samenwerking:

  • grote diversiteit in aanbod
  • flexibele inzet en uitwisseling van expertise
  • antwoord op maat op ondersteuningsvragen rond specifieke onderwijsbehoeften

Voor ONW Centrum betekent dit een samenwerking tussen onderstaande scholen voor buitengewoon onderwijs:

Claevervelt Buggenhout, Eekhoorn Wemmel, Elzenhof Aarschot, Heemschool Neder-over-Heembeek, Kasterlinden St Agatha Berchem, Klim Op St Lambrechts Woluwe, Lentekind Lennik, Moza-Ik Opwijk, Oase Vilvoorde, Parkschool Leuven, Sterretjes Tienen, Woudlucht Leuven, de Brug Aarschot, de Vest Vilvoorde, Heemschool Neder-over-Heembeek, Kasterlinden St Agatha Berchem, ‘t Schoolhuis Opwijk, Woudlucht Leuven, Zaveldal Brussel.

Pedagogische begeleidingsdienst

De pedagogische begeleidingsdiensten ondersteunen vraaggestuurd scholen gewoon onderwijs binnen brede basiszorg en verhoogde zorg (fase 0 en 1 van het zorgcontinuüm).

Binnen het ondersteuningsnetwerk bieden de competentiebegeleiders van de pedagogische begeleidingsdiensten begeleiding aan de ondersteuners in hun vragen op fase 2 en 3 en werken mee aan de professionalisering van de ondersteuners.

Centrum voor leerlingbegeleiding

De Centra voor leerlingbegeleiding lopen samen met leerlingen, ouders en de school een handelingsgericht diagnostisch traject (HGD). Zij volgen in samenspraak met de betrokkenen (school, leerling, ouders, …) de ondersteuningsvragen op.

4 partners