Aanmelding BREDE types (2020 - 2021): regio Oost

Voor de opstart van ondersteuningsvragen gebruiken we instapmomenten om zo samen met de scholen het gegenereerde urenpakket flexibel te kunnen bekijken. Deze instapdata zijn richtlijnen voor de periode van opstart van een traject, afhankelijk van de ruimte binnen een team. Aanmeldingen mogen steeds doorheen het schooljaar ingediend worden.

Deze instapmomenten zijn:

Begin oktober (voor de vragen die aangemeld werden tot eind september)
Begin februari (voor de vragen die aangemeld werden tot eind januari)
Begin april (voor de vragen die aangemeld werden tot eind maart)

We kiezen ervoor om lopende ondersteuningstrajecten ofwel af te ronden dit schooljaar ofwel te overbruggen naar september. Indien nodig kan de school in september opnieuw een vraag voor ondersteuning indienen.

Aanmelding

Ben je een school en voldoe je aan de 4 criteria?

  • Dan kan je een ondersteuningsvraag indienen.

Indien je als ouder/CLB een vraag hebt voor ondersteuning, gelieve de school gewoon onderwijs van je zoon of dochter te contacteren.
Indien je een andere vraag hebt voor ONW Centrum kan je steeds contact met ons opnemen.

Gegevens leerling

Vul hier de leerlinggegevens in.