Aanmelding: regio Scoop-Noord

Kleine Types (Type 2, 4, 6 en 7)

Graag zoveel mogelijk aanmelden voor 21/06/21 om een snelle opstart in september en maximaal expertisebehoud na te streven. Zowel doorlopende als nieuwe leerlingen kunnen vanaf nu aangemeld worden.

Klik hier voor het aanmeldingsformulier.

Brede Types (Type BA, 3 en 9)

Leerlingen met een duidelijke nood in de nieuwe klassituatie kunnen reeds aangemeld worden. Dit geldt zowel voor doorlopende trajecten als voor nieuw op te starten trajecten.

Klik hier voor het aanmeldingsformulier.