Aanmeldingsprocedure

Ben je een school? Dan helpen wij je graag!

Vanaf dit moment kan je je aanmelden voor schooljaar 2020-2021.

Om een leerling aan te melden moet je aan 4 criteria voldoen:

1. Je hebt als school voor een leerling met specifieke onderwijsbehoeften heel wat acties ondernomen op fase 0 en 1 en er is verder ondersteuning nodig.

2. Je hebt als school samen met het CLB een HGD-traject doorlopen waarbij ouders en leerling betrokken zijn.

3. Het CLB, de school en ouders/ leerling hebben geconcludeerd dat ondersteuning van ONW Centrum op fase 2 en 3 noodzakelijk is.

4. Het CLB heeft een gemotiveerd verslag of een verslag geschreven. (Meer info over een gemotiveerd verslag en een verslag M-decreet vind je bij veelgestelde vragen.)

Wanneer aan deze 4 criteria werd voldaan kan je een aanmeldingsformulier invullen. Na aanmelding ontvang je een bevestigingsmail.

We kiezen ervoor om lopende ondersteuningstrajecten ofwel af te ronden dit schooljaar ofwel te overbruggen naar september. Indien nodig kan de school in september opnieuw een vraag voor ondersteuning indienen.

Bij vragen kan je altijd terecht bij de desbetreffende regiocoach (brede types BA, 3, 9) of doelgroepcoach (kleine types 2, 4, 6, 7 aud, 7 STOS).