Beleidsteam

Beleidsteam 2019 - 2020

Campus Kasterlinden Campus Woudlucht

Coördinator Regio Scoop
Annelies Van Opstal
annelies.vanopstal@kasterlinden-vgc.be
0498 48 57 59

Algemeen onthaal
Filo Capizzi
filo.capizzi@kasterlinden-vgc.be
02 430 67 70

Personeelsverantwoordelijke
Annelies Van Boxstael
annelies.vanboxstael@kasterlinden-vgc.be
0499 86 82 33

Beleidsmedewerker
Kristien De Bont
kristien.debont@kasterlinden-vgc.be
0493 31 26 89

Beleidsmedewerker
Sofie Hoedemaekers
sofie.hoedemaekers@kasterlinden-vgc.be
0498 87 73 64

ICT- verantwoordelijke
Jannes Beelen
ict@onw-centrum.be
0472 68 27 93

Beleidsmedewerker
Lise Van Schuerbeeck
lise.vanschuerbeeck@onw-centrum.be
0470 70 29 85Filo Capizzi / algemeen onthaal (Kasterlinden)
Annelies Van Boxstael / personeelsverantwoordelijke (Kasterlinden)
Kristien de Bont / beleidsmedewerker (Kasterlinden)
Lise Van Schuerbeeck / beleidsondersteuner (Woudlucht)