Beleidsteam

Beleidsteam 2019 - 2020

Campus KasterlindenCampus Woudlucht
Algemeen onthaal
Filo Capizzi
filo.capizzi@onw-centrum.be
0475 36 26 33

Personeelsverantwoordelijke
Annelies Van Boxstael
annelies.vanboxstael@onw-centrum.be
0499 86 82 33

Beleidsmedewerker
Kristien De Bont
kristien.debont@onw-centrum.be
0493 31 26 89

Beleidsmedewerker
Jan De Crom
jan.decrom@onw-centrum.be
0476 47 96 25
ICT- verantwoordelijke
Jannes Beelen
ict@onw-centrum.be
0472 68 27 93

Personeelsverantwoordelijke
Chiara Suetens
chiara.suetens@onw-centrum.be
0470 70 29 82

Beleidsmedewerker
Lise Van Schuerbeeck
lise.vanschuerbeeck@onw-centrum.be
0470 70 29 85

Beleidsmedewerker onderwijsflankering
Mia Van Herck
mia.vanherck@onw-centrum.be
0499 42 40 82

Filo Capizzi / algemeen onthaal (Kasterlinden)
Annelies Van Boxstael / personeelsverantwoordelijke (Kasterlinden)
Kristien de Bont / beleidsmedewerker (Kasterlinden)
Jan De Crom / beleidsmedewerker (Kasterlinden)
Mia Van Herck / beleidsondersteuning onderwijsflankering (Woudlucht)
Chiara Suetens / personeelsverantwoordelijke (Woudlucht)
Lise Van Schuerbeeck / beleidsondersteuner (Woudlucht)