Bij wie kan ik terecht?

Operationeel wordt ONW Centrum aangestuurd door 2 netwerkcoaches. Bij de kleine types worden de teams (typeteams) aangestuurd door de doelgroepcoaches van de kleine types. Bij de brede types binnen de regiowerking worden teams (regioteams) aangestuurd door de regiocoaches. Voor inhoudelijke specifieke vragen over de brede types kan je ook terecht bij de doelgroepcoaches van de brede types. Wij helpen je graag verder.

Organigram

Het beleidsorgaan van ONW Centrum kent 2 structuren: het beleidscomité en het dagelijks bestuur. Daarnaast zijn er centrale overlegplatformen voor de verschillende partners binnen het ondersteuningsnetwerk.

Het beleidsorgaan van ONW Centrum