Coaches kleine types (2, 4, 6, 7 aud, 7 STOS)

Doelgroepcoaches 2019 - 2020

De doelgroepcoaches voor de types 2, 4, 6, 7 auditief en 7 STOS zijn het aanspreekpunt voor scholen, CLB's en ouders van de betrokken doelgroep.

DOELGROEP CONTACT
Type 2 CAMPUS KASTERLINDEN

Sofie Hoedemaekers
sofie.hoedemaekers@kasterlinden-vgc.be
0498 87 73 64

CAMPUS WOUDLUCHT

Lise Van Schuerbeeck
lise.vanschuerbeeck@onw-centrum.be
0470 70 29 85

Chiara Suetens
chiara.suetens@onw-centrum.be
0470 70 29 82
Type 4 CAMPUS KASTERLINDEN

Sander Van Schuerbeeck (West)
sander.vanschuerbeeck@kasterlinden-vgc.be
0498 87 65 93

Hanne Delafaille (Centrum)
hanne.delafaille@kasterlinden-vgc.be
0490 52 36 68

CAMPUS WOUDLUCHT

Lise Van Schuerbeeck
lise.vanschuerbeeck@onw-centrum.be
0470 70 29 85
Type 6 CAMPUS KASTERLINDEN

Vanessa Lopes
vanessa.lopes@kasterlinden-vgc.be
0492 74 09 85
Type 7 auditief CAMPUS KASTERLINDEN

Vanessa Lopes
vanessa.lopes@kasterlinden-vgc.be
0492 74 09 85
Type 7 STOS

CAMPUS KASTERLINDEN

Lore Vancoppenolle
lore.vancoppenolle@kasterlinden-vgc.be
0490/14 01 74

Ellen Vermeir
ellen.vermeir@kasterlinden-vgc.be
0497 52 99 65

Johan Nemegeer
johan.nemegeer@kasterlinden-vgc.be
0473 26 98 26

CAMPUS WOUDLUCHT

Katrien Lenaerts
katrien.lenaerts@onw-centrum.be
0470 71 26 74

Coaches kleine types (2, 4, 6, 7 aud, 7 STOS)
Sofie Hoedemaeckers / doelgroepcoach type 2 (Kasterlinden)
Chiara Suetens / doelgroepcoach type 2 (Woudlucht)
Sander Van Schuerbeeck / doelgroepcoach type 4 west (Kasterlinden)
Hanne Delafaille / doelgroepcoach type 4 centrum (Kasterlinden)
Vanessa Lopez / doelgroepcoach type 6 en type 7 auditief (Kasterlinden)
Lore Vancoppenolle / doelgroepcoach type 7 STOS (Kasterlinden)
Ellen Vermeir / doelgroepcoach type 7 STOS (Kasterlinden)
Johan Nemegeer / doelgroepcoach type 7 STOS (Kasterlinden)
Katrien Lenaerts / doelgroepcoach type 7 STOS (Woudlucht)
Lise Van Schuerbeeck / doelgroepcoach type 2 (Woudlucht) / doelgroepcoach type 4 (Woudlucht) / beleidsondersteuner (Woudlucht)