Coaches kleine types (2, 4, 6, 7 aud, 7 STOS)

Doelgroepcoaches 2019 - 2020

De doelgroepcoaches voor de types 2, 4, 6, 7 auditief en 7 STOS zijn het aanspreekpunt voor scholen, CLB's en ouders van de betrokken doelgroep.

DOELGROEPCONTACT
Type 2CAMPUS KASTERLINDEN

Sofie Hoedemaekers
sofie.hoedemaekers@onw-centrum.be
0498 87 73 64

CAMPUS WOUDLUCHT

Lise Van Schuerbeeck
lise.vanschuerbeeck@onw-centrum.be
0470 70 29 85

Chiara Suetens
chiara.suetens@onw-centrum.be
0470 70 29 82
Type 4CAMPUS KASTERLINDEN

Sander Van Schuerbeeck (West)
sander.vanschuerbeeck@onw-centrum.be
0498 87 65 93

Hanne Delafaille (Centrum)
hanne.delafaille@onw-centrum.be
0485 43 44 49

CAMPUS WOUDLUCHT

Lise Van Schuerbeeck
lise.vanschuerbeeck@onw-centrum.be
0470 70 29 85
Type 6CAMPUS KASTERLINDEN

Vanessa Lopes
vanessa.lopes@onw-centrum.be
0492 74 09 85
Type 7 auditiefCAMPUS KASTERLINDEN

Vanessa Lopes
vanessa.lopes@onw-centrum.be
0492 74 09 85
Type 7 STOSCAMPUS KASTERLINDEN

Lore Vancoppenolle
lore.vancoppenolle@onw-centrum.be

(vacature)

CAMPUS WOUDLUCHT

Katrien Lenaerts
katrien.lenaerts@onw-centrum.be
0470 71 26 74
Coaches kleine types (2, 4, 6, 7 aud)