Disclaimer en privacybeleid 

ONW-Centrum besteedt veel aandacht en zorg aan zijn website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. De website zal maandelijks bijgewerkt worden. Dit betekent dat ondanks de inspanningen we niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie dagdagelijks volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is.

Disclaimer

Als de op of via deze website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal het ondersteuningsnetwerk al het mogelijke doen om die zo snel mogelijk weg te werken. Wie onjuistheden vaststelt, kan contact opnemen met de beheerder van de website via ict@onw-centrum.be

ONW-Centrum spant zich ook in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. Het ondersteuningsnetwerk kan echter niet garanderen dat de website volledig vrij is van onderbrekingen en andere technische problemen.

ONW-Centrum kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat door het gebruik van deze website of van de op of via deze website ter beschikking gestelde informatie. Dat geldt zonder enige beperking ook voor alle verliezen, werkonderbrekingen of beschadigingen van apparatuur, programma's of andere gegevens op jouw computersysteem.

ONW-Centrum kan niet aansprakelijk gesteld worden voor klachten naar aanleiding van de activiteiten van derden of voor eventuele inbreuken op rechten van derden.

De website van ONW-Centrum bevat ook links naar websites die beheerd worden door derden. Die links worden uitsluitend ter informatie aan de gebruiker voorgeschoteld. ONW-Centrum controleert deze websites en de informatie die erop staat, niet. ONW-Centrum kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites.

ONW-Centrum is niet aansprakelijk voor het beeldmateriaal dat wordt opgeladen op de website. Als er foto’s van personen worden opgeladen, dan kan dat enkel met toestemming van de auteur en de betrokkene.

ONW-Centrum heeft het recht om de inhoud van de website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, verbeteren, verwijderen en/of veranderen.

Privacybeleid

Door het invoeren van zijn persoonsgegevens op de website van ONW-Centrum gaat de gebruiker ermee akkoord dat die gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Die bestanden behoren uitsluitend toe aan ONW-Centrum, Groot-Bijgaardenstraat 434, 1082 Sint-Agatha-Berchem.

ONW-Centrum respecteert de privacy van alle gebruikers van zijn website en draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens die de gebruiker (per e-mail, registratie en/of contactformulier) aan ONW-Centrum verschaft, altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 worden behandeld. Dat is de wet betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. De verschafte gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de gebruiker.

De persoonsgegevens die de gebruiker via de website van ONW-Centrum verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel. De gebruiker kan contact opnemen met de organisatie om zijn eigen persoonsgegevens in te kijken en aan te passen.Wie vragen heeft over de verwerking van zijn persoonsgegevens door ONW-Centrum, of de online gegevens wil laten verwijderen, neemt het best contact op met ict@onw-centrum.be.

Wie zich als gebruiker op de website van ONW-Centrum registreert, gaat ermee akkoord dat ONW-Centrum cookies opslaat op de harde schijf. Cookies zijn kleine informatiebestanden die bij elk volgend bezoek aan de website van ONW-Centrum naar de beheerder van de website worden teruggestuurd om de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen. Wanneer deze cookies verwijderd of uitgeschakeld worden, kan de goede en vlotte werking van ONW-Centrum website niet meer worden gegarandeerd.

Cookiebeleid

ONW-Centrum te Groot-Bijgaardenstraat 434, 1082 Sint-Agatha-Berchem., is verantwoordelijk voor dit cookiebeleid. Hierbij wenst het ONW-Centrum u te informeren waarom cookies gebruikt worden. Verder lichten we toe in welke mate u als gebruiker het gebruik van cookies kan controleren.

Op websites en alle andere onlinediensten worden technologieën gehanteerd om het gebruikersgemak te verhogen en de werking ervan zo interessant mogelijk te maken. Bekendste en meest gebruikte voorbeelden van dit soort technologieën zijn de cookies.

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij het bezoeken van een website of een mobiele applicatie op de computer of het mobiel toestel worden geïnstalleerd. In dit bestandje wordt informatie opgeslagen zoals bijvoorbeeld de taalvoorkeur van een website. Wanneer de website later dan opnieuw bezocht wordt, wordt deze cookie opnieuw verstuurd naar de website en op deze manier herkent de website de gebruikte browser en bijvoorbeeld de taalvoorkeur.

Sommige cookies blijven slechts gedurende de tijd dat u de website bezoekt op uw apparaat staan (de zogenaamde sessiecookies), terwijl andere cookies gedurende langere periodes op uw apparaat worden opgeslagen (zogenaamde permanente cookies).

Bepaalde verzamelde gegevens laten toe om de gebruiker te identificeren en kwalificeren zich derhalve als persoonsgegevens. In dat geval is ook de informatie zoals uiteengezet in ons privacybeleid van toepassing.

Op de site van ONW-Centrum worden er twee soorten cookies gebruikt:

  • cookies voor functionele doeleinden: noodzakelijk voor het goed functioneren van de website en kunnen niet geweigerd worden
  • cookies voor analytisch doeleinden: worden o.a. gebruikt om de trafiek te meten (bv. het meten van hoeveel keer een bepaalde pagina wordt gelezen). Voor het gebruik van deze cookies wordt voorafgaandelijk de toestemming gevraagd