Golden circle

De golden circle is gebaseerd op het gedachtegoed van Simon Sinek.

We vinden het in onze werking belangrijk om heel goed na te denken over waarom we doen wat we doen: wat is het doel, wat willen bereiken (WHY). Vanuit de why proberen we de vormgeving van onze werking en ondersteuningstrajecten (HOW) en ons handelen en concrete acties (WHAT) richting te geven.

Golden circle