Hoe werken we?

Hier vind je een presentatie van onze werking.

Samenwerking

Binnen ONW Centrum werken we samen met 19 scholen buitengewoon onderwijs om een zo breed mogelijke expertise te kunnen aanbieden:

BUBAOBUSO
BuBao Claevervelt Buggenhout
BuBao Eekhoorn Wemmel
BuBao Elzenhof Aarschot
BuBao Heemschool Neder-over-Heembeek
BuBao Kasterlinden Sint-Agatha-Berchem
BuBao Klim Op St-Lambrechts-Woluwe
BuBao Lentekind Lennik
BuBao MOZA-IK Opwijk
BuBao Oase Vilvoorde
BuBao Parkschool Leuven
BuBao Sterretjes Tienen
BuBao Woudlucht Leuven
BuSo De Brug Aarschot
BuSo De Vest Vilvoorde
BuSo Heemschool Neder-over-Heembeek
BuSo Kasterlinden Sint-Agatha-Berchem
BuSo ‘t Schoolhuis Opwijk
BuSo Woudlucht Leuven
Buso Zaveldal Brussel

Daarbij heeft ONW Centrum als uniek kenmerk de actieve samenwerking tussen OVSG, GO!, POV en n-Brussel wat ons een officieel ondersteuningsnetwerk maakt.

Als ondersteuningsnetwerk zien wij een aantal sterktes in deze samenwerking:

  • grote diversiteit in aanbod

  • flexibele inzet en uitwisseling van expertise

  • antwoord op maat op ondersteuningsvragen rond specifieke onderwijsbehoeften

De 4 partners met elk hun eigen rol

Het M-decreet stelt dat het de taak van de school gewoon onderwijs is om een zorgbeleid uit te bouwen waarin de school 3 fases doorloopt. Zo kan de school samen met het CLB en de ouders zo goed mogelijk voor de leerlingen zorgen. Om dit zorgbeleid kwaliteitsvol uit te bouwen biedt het zorgcontinuüm handvatten en inspiratie.

Voor de leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften vervullen de vier partners elk hun eigen rol binnen het zorgbeleid van de school gewoon onderwijs. ONW Centrum werkt samen de scholen gewoon onderwijs, de scholen buitengewoon onderwijs, de centra voor leerlingbegeleiding (CLB) en de pedagogische begeleidingsdiensten (PBD).

De scholen gewoon onderwijs zijn eigenaar van het zorgtraject van alle leerlingen. Zij handelen op elk niveau van het zorgcontinuüm en kunnen hierbij ondersteuning vragen van:

  • de centra voor leerlingbegeleiding (CLB) → op alle fases
  • de pedagogische begeleidingsdienst (PBD) → op fase 0 en 1
  • de scholen buitengewoon onderwijs → op fase 2 en 3

De pedagogische begeleidingsdiensten (PBD) ondersteunen vraaggestuurd scholen gewoon onderwijs binnen brede basiszorg en verhoogde zorg (fase 0 en 1). Binnen het ondersteuningsnetwerk bieden de competentiebegeleiders van de pedagogische begeleidingsdiensten begeleiding aan de ondersteuners in hun vragen op fase 2 en 3 en werken ze mee aan de professionalisering van de ondersteuners.

De centra voor leerlingbegeleiding (CLB) begeleiden scholen op alle fases van zorg. Bij nood aan uitgebreide zorg lopen zij samen met leerlingen, ouders en de school een handelingsgericht diagnostisch traject (HGD). Uit het HGD-traject kan blijken dat er expertise nodig is vanuit buitengewoon onderwijs om tegemoet te komen aan de specifieke onderwijsbehoeften van een leerling. In dit geval kan de school een aanmelding doen.

De scholen buitengewoon onderwijs gaan dan in co-creatie met de scholen gewoon onderwijs om te komen tot de best passende ondersteuning op fase 2 en 3.