Inclusie

Inclusie is een heel krachtig concept. Het is een filosofie, een manier van denken, een manier van naar de wereld kijken.
Het is ook een relationeel concept. Het gaat om het verbonden zijn met mensen, sociaal en emotioneel, om het erbij horen, het zich omringd weten, zonder zich ingesloten te voelen.

Inclusie is nog een stap verder dan integratie. Bij integratie is het de persoon met een beperking die zich in de maatschappij moet integreren. Bij inclusie moet ook de maatschappij inspanningen doen. Het filmpje 'quatre petits coins de rien du tout' geeft een mooie visuele voorstelling van deze filosofie.

Het M-decreet (decreet van 21 maart 2014 betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften) is in Vlaanderen de vertaling van de weg naar inclusief onderwijs. Het geeft aan hoe scholen moeten omgaan met leerlingen die door een beperking de lessen in een gewone school niet zomaar kunnen volgen.

Inclusief onderwijs is nu de eerste optie. Het doel is meer leerlingen in het gewoon onderwijs school te laten lopen en dus minder leerlingen naar scholen voor buitengewoon onderwijs te verwijzen.

Een school bouwt een zorgcontinuüm uit en gaat samen met de leraar of leraren, de ouders en het CLB na welke redelijke aanpassingen of maatregelen een leerling met specifieke onderwijsbehoeften nodig heeft om de lessen te kunnen volgen.

Een leerling met specifieke onderwijsbehoeften heeft dus het recht om in te schrijven in een gewone school. De leerling kan er:

- Het gemeenschappelijk curriculum volgen (als hij voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor het gewoon onderwijs en een gemotiveerd verslag heeft)

- Een individueel aangepast curriculum volgen (als hij een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs heeft)

Bron: http://www.inclusievlaanderen.be/over-inclusie/wat-is-inclusie-en-wat-is...
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/grote-lijnen-van-het-m-decreet