Kernprincipes

  • Leerkrachten ondersteunen in het ontwikkelen en inzetten van vaardigheden in het omgaan met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.
  • Het (school)team rond de leerling ondersteunen vanuit de ondersteuningsvraag
  • De leerling ondersteunen door middel van acties op fase 2 en 3 van het zorgcontinuüm
  • Ondersteunen bij het zoeken naar, het ontwikkelen van en het duurzaam toepassen van maatregelen op maat (re – di – co – dis).
  • Ondersteunen in de weg naar inclusief onderwijs.