Ons werkdomein

Het zorgcontinuüm geeft handvatten aan scholen om zorg voor leerlingen kwaliteitsvol uit te bouwen. Het is bedoeld ter ondersteuning en inspiratie.

De school is verantwoordelijk voor de invulling van Fase 0 en Fase 1. De Pedagogische Begeleidingsdienst (PBD) en het CLB kunnen hierbij ondersteuning bieden.

Wanneer een leerling nood heeft aan uitgebreide zorg of een Individueel Aangepast Curriculum (IAC), doorloopt het CLB samen met de leerling, de ouders en de school een HGD-traject. Uit het HGD-traject kan blijken dat er expertise nodig is vanuit buitengewoon onderwijs om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van een leerling en de ondersteuning van de leerkracht in het omgaan met de specifieke onderwijsbehoeften van deze leerling. In dit geval kan een aanmelding bij het OndersteuningsNetWerk.

Ons werkdomein