Oplossingsgericht werken

De kern van oplossingsgericht werken is dat de focus ligt op de gewenste situatie in plaats van het probleem. Op reeds bereikte successen, en niet op missers en falend optreden. Op competenties en mogelijkheden, in plaats van zwakten en beperkingen. Op successen, en niet op analyses van het probleem. Op stap voor stap, en niet op de grote sprong.

Uitgangspunten :

1. Doe meer van wat goed of beter werkt en vertel het verder.

2. Als iets niet werkt, stop er dan mee en doe iets anders.

3. Geen enkel probleem doet zich vierentwintig uur per dag voor. We gaan dus op zoek naar de uitzonderingen: wanneer doet het probleem zich niet of minder voor? En wat doen we in die situaties anders?

4. Focus op de toekomst.

5. Uitgaan van talenten.

6. Mandaat is de basis voor samenwerking en duurzame ontwikkeling.