Ouders

Een ondersteuningsnetwerk is een samenwerking tussen scholen gewoon onderwijs, scholen buitengewoon onderwijs, pedagogische begeleidingsdienst en CLB's.

De leerlingen die vallen onder type BA, 3, 7 stos en 9 kunnen ondersteuning krijgen vanuit het ondersteuningsnetwerk.

We kiezen voor zelfsturende, multidisciplinaire regioteams. Dit betekent dat er van Hageland tot Pajottenland 20 regioteams zijn met 8 tot 12 ondersteuners. De regioteams gaan zelfsturend aan de slag met de ondersteuningsvragen van die regio. In samenspraak met alle partners zoeken zij op basis van ervaring, opleiding (kine, logo, ergo, ortho, psycho, leerkracht…) of contextfactoren welke ondersteuner het best bij welke ondersteuningsvraag past. Elk team komt wekelijks samen met de regiocoach. Ze wisselen expertise uit, verwerken zinvolle kaders en bespreken casussen. De regiocoach is het aanspreekpunt voor de ondersteuners, scholen, CLB’s en ouders van die regio.

De leerlingen die vallen onder type 2, 4, 6, 7 aud kunnen ondersteuning krijgen van de expertisescholen buitengewoon onderwijs. Binnen ONW Centrum hebben deze scholen voor deze doelgroepen een samenwerkingsverband.

Het doel van ondersteuning is leerling-, leerkracht- en teamgerichte ondersteuning in functie van leerlingen met een ondersteuningsnood en voelbaar tot op de klasvloer.

Als ONW Centrum kiezen we ook voor een doelgroepwerking om expertise rond elke doelgroep te waarborgen. We zetten in op expertise van onze ondersteuners door de organisatie van vormingsweken en thema-overleg.

In de bijlage hieronder kan u deze informatie vinden met behulp van picotgrammen.
Let op: deze brief geldt enkel voor het schooljaar 2017 - 2018

BijlageGrootte
PDF-pictogram onw_centrum_brief_ouders_2017_2018.pdf650.18 KB