Type 2, type 4, type 6 en type 7 aud

Leerlingen met een verstandelijke (type 2), motorische (type 4), visuele (type 6) en auditieve beperking (type 7 aud) met een (gemotiveerd) verslag (2467aud)

Gewone scholen kiezen, in samenspraak met ouders en CLB, aan welke school/scholen voor buitengewoon onderwijs ze ondersteuning vragen voor deze leerlingen. Bij deze keuze streven ze samen met de school/scholen voor buitengewoon onderwijs naar een efficiënte inzet van middelen en minder versnippering van ondersteuning door verschillende scholen voor buitengewoon onderwijs voor vergelijkbare ondersteuningsvragen.

Dit betekent dat elke school, ongeacht netwerk of onderwijsnet, ondersteuning kan aanvragen voor de leerlingen 2467aud bij OndersteuningsNetWerk Centrum. Dit kan binnen een logisch regionaal gebied. De keuze voor een specifieke school buitengewoon onderwijs kan bij de aanmelding gemeld worden.

Wil je voor een leerling binnen type 2467aud flexibele ondersteuning op maat aanvragen? Dan kan dit via onderstaand aanmeldingsformulier.

Type 2, type 4, type 6 en type 7aud