Type BA, 3, 7stos, 9

Indien u graag wat meer informatie wil over het OndersteuningsNetWerk in uw regio of vragen heeft over een reeds lopen ondersteuningstraject, kan u contact opnemen met de desbetreffende regiocoach van uw regio. Deze helpt u graag verder met al uw vragen.

Voor het aanvragen van een ondersteuningstraject dient u contact op te nemen met de school en het CLB van uw kind. Het is de school voor gewoon onderwijs die een aanmelding kan indienen.

Bij de start en in het verloop van een ondersteuningstraject wordt u als ouder zoveel mogelijk betrokken.