Type basisaanbod, type 3, type 7 stos en type 9

Leerlingen met een licht verstandelijke beperking of leerstoornis (type basisaanbod), emotionele of gedragsstoornis (type 3) , spraak – of taalstoornis (7stos) of een autismespectrumstoornis (type 9) met (gemotiveerd) verslag kan door de school gewoon onderwijs voor ondersteuning aangemeld worden bij een ondersteuningsnetwerk.

Voor leerlingen die een HGD-traject doorlopen hebben in de richting van een gedrags- of emotionele stoornis (en dat opgestart werd in het voorafgaande schooljaar), kan ook ondersteuning aangevraagd wanneer er (nog) geen psychiatrische diagnose werd gesteld.

De school gewoon onderwijs stelt in samenspraak met CLB en ouders een ondersteuningsvraag op en meldt aan bij het netwerk waarbij ze als school zijn aangesloten.

Ben je school van OndersteuningsNetWerk Centrum met een ondersteuningsvraag voor een leerling type basisaanbod, 3, 7 stos of 9? Dan kan je jouw ondersteuningsvraag via onderstaand aanmeldingsformulier indienen.

Type basisaanbod, type 3, type 7stos en type 9