Verschil vroeger en nu?

GON/ION
tot 31/8/2017​
(pré)waarborg
2016-2018​
ONW
sinds 01/09 2017​
recht op ondersteuningpilootprojectnood aan ondersteuning
intensiteit en duur afhankelijk van matig/ernstigintensiteit en duur afhankelijk van project tot projecttijd toegekend op basis van noden en prioriteiten
opstart voor 1 oktobereen volledig schooljaarflexibel, zolang nodig

vaak leerlinggericht

  • wat heeft de leerling nodig?

enkel leerkracht- en schoolteamgericht

  • wat heeft de leerkracht nodig om met de leerling verder te kunnen?

vaak leerkracht- en schoolteamgericht

  • wat hebben zij nodig om met de leerling verder te kunnen?
  • leerlinggericht kan, maar nooit enkel leerlinggericht
vaak buiten de klasvoelbaar tot in de klasvoelbaar tot in de klas
op fase 2 en 3op fase 0 en 1op fase 2 en 3

Op de site van onderwijs Vlaanderen lezen we het volgende:

Ondersteuning is flexibel en op maat

Het nieuwe ondersteuningsmodel vervangt de vroegere begeleiding geïntegreerd onderwijs (GON) en inclusief onderwijs (ION). Een leerling met specifieke onderwijsbehoeften krijgt niet meer standaard een vast aantal uren begeleiding per week gedurende een bepaalde periode, zoals in GON en ION. Je school bepaalt samen met de ouders, met het CLB en met een school voor buitengewoon onderwijs de ondersteuning op maat, op basis van de noden. Niet alleen de onderwijsbehoeften van leerlingen, maar ook de ondersteuningsnoden van leerkrachten en schoolteams worden in kaart gebracht. De bedoeling van het ondersteuningsmodel is immers om meer in te zetten op leraar- en teamgerichte ondersteuning. Ondersteuning kan meer flexibel worden ingezet, ook in de loop van een schooljaar.

Ondersteuning is gegarandeerd

De school voor gewoon onderwijs bepaalt in samenwerking met de ouders en met het CLB welke ondersteuningsnoden er zijn, en formuleert op basis daarvan haar ondersteuningsvragen. Dat kan voor elke leerling met een verslag, gemotiveerd verslag (of een inschrijvingsverslag). De school kan in het begin, maar ook in de loop van het schooljaar ondersteuningsvragen stellen. Elke ondersteuningsvraag moet worden beantwoord. De geboden ondersteuning kan leerkracht-, team- of leerlinggericht zijn, maar moet altijd voelbaar zijn tot in de klas.

Bron: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/ondersteuningsmodel-voor-leerlingen-m...