Voor wie?

Voor wie?

Er bestaan twee aanmeldingssystemen waarbinnen ONW Centrum ondersteuning biedt. Dit is afhankelijk van het type waarvoor ondersteuning wordt gevraagd. Voor leerlingen met een gemotiveerd verslag of een verslag M-Decreet van de volgende types kan de school gewoon onderwijs - steeds in samenspraak met CLB, ouders en leerling - een ondersteuningsvraag opstellen:

Brede types (types basisaanbod, 3, 7STOS en 9)

 • leermoeilijkheden (type basisaanbod)
 • gedrags- en emotionele moeilijkheden (type 3)
 • spraak - of taalstoornis (type 7STOS)
 • autismespectrumstoornis (type 9)

De school gewoon onderwijs vraagt bij deze types ondersteuning aan bij het ondersteuningsnetwerk waarbij ze als school zijn aangesloten.

Is je school aangesloten bij het ONW Centrum? Heb je een ondersteuningsvraag voor een leerling type basisaanbod, 3, 7STOS of 9? Voldoe je aan de 4 criteria? Dan kan je jouw ondersteuningsvraag hier indienen.

De regiocoach van de regioteams is het aanspreekpunt voor de scholen en hun partners, de ouders en de ondersteuners van die regio. Bij specifieke inhoudelijke vragen die te maken hebben met een van deze doelgroepen kan je ook terecht bij de doelgroepcoaches van de brede types.

Kleine types (types 2, 4, 6 en 7aud)

 • verstandelijke beperking (type 2)
 • motorische beperking (type 4)
 • visuele beperking (type 6)
 • auditieve beperking (type 7aud)

De school gewoon onderwijs vraagt - in samenspraak met CLB, ouders en leerling - bij deze types ondersteuning aan een school voor buitengewoon onderwijs naar keuze.

Binnen ONW Centrum is er een regionaal samenwerkingsverband met de scholen buitengewoon onderwijs die aangesloten zijn bij ONW Centrum. Dit betekent dat alle scholen gewoon onderwijs binnen het werkingsgebied van ONW Centrum ondersteuning van één van deze scholen buitengewoon onderwijs kunnen vragen:

 • Type 2: Kasterlinden en Woudlucht
 • Type 4: Kasterlinden en Woudlucht
 • Type 6: Kasterlinden
 • Type 7 auditief: Kasterlinden

Bevindt je school zich binnen het werkingsgebied van het ONW Centrum? Heb je een ondersteuningsvraag voor een leerling type 2, 4, 6 of 7aud? Voldoe je aan de 4 criteria? Dan kan je jouw ondersteuningsvraag hier indienen. De keuze voor een specifieke school buitengewoon onderwijs kan bij de aanmelding gemeld worden.

De doelgroepcoach van de kleine types is het aanspreekpunt voor de scholen en hun partners, de ouders en de ondersteuners van die doelgroep.

brede types (BA, 3, 7STOS, 9)
kleine types (2, 4, 6, 7aud)