Wat doet OndersteuningsNetWerk Centrum?

Wat is het doel van ONW Centrum?

Een ondersteuningsnetwerk heeft tot doel om, door middel van expertisedeling in co-creatie, kinderen en jongeren met een ondersteuningsnood maximaal en effectief ondersteuning te bieden in de klas en de betrokken leerkracht(en) te ondersteunen en competent te maken met en voor deze ondersteuningsnood. We gaan aan de slag binnen een specifiek werkdomein en in samenwerking met vier partners.

Je kan deze informatie ook terugvinden in de omzendbrief rond het ondersteuningsmodel.