Welkom

Beste ouders,

Met het ondersteuningsmodel is een nieuwe stap gezet richting inclusief onderwijs. Het ondersteuningsmodel is een verdere uitrol van het M-decreet. Wanneer je je zorgen maakt om de schoolloopbaan van jouw kind kan de school in samenwerking met het CLB je zoon of dochter bij ons aanmelden. Hier zijn enkele criteria aan verbonden.

Indien een school bij ons een leerling aanmeldt betekent dit dat jullie al meermaals overleg met de school en het CLB hebben gehouden waarop de noden van je kind in kaart zijn gebracht. De school heeft heel wat acties ondernomen op fase 0 en 1 en samen (school, CLB, ouders en eventueel de leerling) werd besloten dat er ondersteuning op fase 2 en 3 nodig is. In dit geval maakt het CLB een gemotiveerd verslag of verslag op. De school kan dan je zoon of dochter bij ons aanmelden.

In ons netwerk zijn een 200-tal gedreven ondersteuners aan de slag. We kiezen voor multidisciplinaire teams die zelfsturend aan de slag gaan. Elk regioteam (voor de brede types BA, 3, 9) of typeteam (voor de kleine types 2, 4, 6, 7 aud, 7 STOS) bekijkt op basis van ervaring, opleiding (kine, logo, ergo, ortho, psycho, leerkracht, …) of contextfactoren, welke ondersteuner(s) het best de ondersteuningsvraag opneemt.

Bij de opstart van een ondersteuningstraject zijn de belangrijkste vragen :

  • Wat heeft de leerling nodig om tot leren te komen?
  • Wat hebben de leerkracht en/of het schoolteam nodig om tegemoet te komen aan deze noden?

Met deze vragen gaan wij samen met de lerarenteams aan de slag volgens de principes van het oplossingsgericht werken en handelingsgericht werken.

Tijdens een startvergadering zullen jullie samen met de school ,het CLB, de ondersteuners (en eventueel de leerling) de doelen vastleggen en de taken verdelen. Anders dan vroeger werken we zowel schoolteam-, leerkracht- als leerlinggericht (nooit enkel leerlinggericht) . De duur van een traject is flexibel en proberen we bij de start van een traject in te schatten. In de loop van de begeleiding zal de school, de ondersteuner of het CLB je op de hoogte houden over de loop van het traject.

Heb je toch nog vragen omtrent ondersteuning en onze werking dan kan je steeds contact met ons opnemen.

Want samen vliegen we hoger!

Welkom
Welkom